Endring i medlemskontingent Hakadal IL

Gårsdagens Årsmøte for hovedlaget besluttet enstemmig følgende endring av medlemskontingent for Hakadal IL, fra og med inneværende år:

  • Kontingent per person kr. 300,- per år (kalenderår)
  • Makspris per familie (samme fakturaadresse) kr. 1000,-

Endringen gjøres av flere grunner, bl.a. at det nå er mer enn 10 år siden forrige justering samt at det er naturlig å ligge på noenlunde samme nivå som våre naboklubber NIL og GIF.

Fakturaer for 2015-kontingent vil bli utsendt rundt midten av april, da primært via epost til de medlemmer vi har registrert dette på. Vi oppfordrer alle til å betale denne innen forfall, da vi ifm. overgang til nytt medlemssystem kommer til å være vesentlig "flinkere" med purringer og tilhørende purregebyrer.

 For informasjon om medlemskap i Hakadal IL henviser vi til nettsiden http://MEDLEM.hakadal-il.no - her finnes forøvrig også skjemaer for både inn- og utmelding av klubben.

 

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot