2 Styremedlemmer til Hovedlaget

HAKADAL IL – Hovedlaget søker 2 nye styremedlemmer

(Nestleder og styremedlem)

Har du lyst til å bidra i styret i Hakadal IL?

Har du barn som driver idrett og som er avhengig av et veldrevet idrettslag i nærmiljøet?

Kanskje du ikke ønsker å være trener eller lagleder, men kan bidra administrativt?

I etterkant av årsmøtet til Hakadal IL i mars er det fortsatt 2 posisjoner ledig til hovedstyret.
Hakadal IL er i positiv utvikling med økt medlemsmasse og økt aktivitet i undergruppene (fotball, alpint, innebandy, barneidrett, langrenn, Runners og Veterangruppa.)

Av hovedoppgaver/prosjekter styret i hovedlaget og gruppene står foran den nærmeste tiden kan nevnes:
- kunstsnøanlegg på Varingskollenskistadion
- prosjekt ny skistue/målhus i Varingskollen
- oppussing av klubbhuset på Elvetangen
- kunstgress på Kirkeby skole
- ny flerbruksflate på Elvetangen/Hakadal Ungdomsskole
- samarbeid med sponsorer
- skaffe nye sponsorer og inntekter m. m

Nestleder - Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvarlig for inntektene i samarbeid med leder
 • Oppfølging av sponsorer til hovedlaget
 •  Ansvarlig for Årets Innsamlingsaksjon i oktober (egen arbeidsliste utarbeides).
 • Ansvarlig for å tre inn når Leder ikke kan møte i en sammenheng
 • Ansvarlig for å følge opp og søke på midler fra Fylkeskommune, Kommune og øvrige instanser.
 • Ansvarlig for oppfølging av vaktmester på klubbhuset
 • Koordinere eventuelle dugnader på vegne av hovedstyret
 • Velges for 2 år om gangen
 • Andre forfallende oppgaver i styret

                                                                                                            

Styremedlem - (Tidligere sekretær).

 • Ansvarlig i samarbeid med leder for å sammenstille årsberetningen for  idrettslaget
 • Ansvarlig for å få ut innkalling til årsmøte to uker før årsmøtet i form av annonsering i avis og web. Offentliggjøre saksliste før møtet og sørge for at protokoll og årsberetningen kommer på web etter møtet i samarbeid med web-ansvarlig.
 • Ansvarlig for oppfølging av politiattester i samarbeid med undergruppene Må rapporteres månedlig i styremøter om nye trenere og hvorvidt disse har levert godkjent politiattest.
  • Ansvarlig for informasjon til web i samarbeid med web-ansvarlig
  • Ansvarlig for at listen over hovedstyremedlemmer er til enhver tid oppdatert på web.
   • Ansvarlig for en del annonsering ifm julegrantenning og årsmøte
   • Sørge for at dokumentasjon, annonsering etc er ok til årsmøte
   • Booke klubbhuset til alle møter og arrangementer – gjøres i starten av året
   • Ansvarlig for at offentlige registre oppdateres ved endringer i hovedstyre repr.
   • Velges for 2 år om gangen.
   • Andre forefallende oppgaver i styret

(Oppgaven med å skrive referater fra styremøtene har vi besluttet å la gå på rundgang blant alle medlemmene i styret).

Kvalifikasjoner:

Det kreves ikke noen formelle kvalifikasjoner, men det er en fordel om du har lyst til å gjøre en administrativ og nødvendig jobb for idrettslaget vårt.

Vi trenger deg som har lyst og motivasjon for å gjøre en administrativ jobb/verv i et idrettslag i vekst.

Hvis du har spørsmål kan du ta kontakt med:
- Per Ole Thorsen, leder Hakadal IL, tlf 952 98 515 eller
- valgkomiteen v/Leif Åge Sørlie, tlf 917 61 531
 

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot