Julehilsen

Hakadal IL har snart lagt bak seg et nytt og veldig spennende år.

Vi har fått på plass en kunstgressbane på Kirkeby skole, en ny ballbinge/isflate på Elvetangen samt at vi har fortsatt oppgraderingen av klubbhuset ved at vi har pusset opp garderobene. Neste år håper jeg virkelig vi kan få til å pusse opp kjøkken og stue på klubbhuset. Vi trenger virkelig å oppgradere dette slik at det blir bedre for de som ønsker å leie og at vi igjen kan øke leieinntektene her.

Et av de store løftene i år har vært at langrennsgruppa har realisert drømmen om et kunstsnøanlegg i Varingskollen. Det var en fantastisk opplevelse med flere hundre skiløpere og gjester tilstede under åpningen 1. desember.

Alle gruppene i HIL har gjort en god jobb i året som snart har gått, og totalt sett er det både økende aktivitet og et økende antall medlemmer. Dugnadsånden har vært veldig god på disse og andre prosjekter. Det er veldig positivt, men dessverre har vi en utfordring. Hakadal IL drives av frivillige, og det er ingen som tar ut lønn eller godtgjørelse. Vi er et relativt lite idrettslag i bygda, og trenger hver en krone til videre utvikling. Det er derfor trist å oppleve at en del medlemmer anser det som «lurt» og greit å la være å betale medlemskontingent. Dette straffer oss dobbelt, da vi både mister støtte pga. feil medlemsantall, og fordi vi får mindre inntekter fra kontingenten. Merk at medlemskontingenten I SIN HELHET går til å videreutvikle idrettslaget, starte nye aktiviteter, vedlikeholde bygninger og eiendommer etc. Har dere ikke betalt for i år, så er det enda ikke for sent. Antall medlemmer beregnes per 31.12. Hva med å gi et medlemskap i julegave til en som har alt fra før ?? Hva med å meld seg inn som støttemedlem uten at man deltar på noen aktiviteter ? Hva med å beholde sitt medlemskap også etter at man har gitt seg med den eller de aktivitetene man har deltatt i ?

Mitt håp for 2016 er at alle gamle og nye medlemmer vil betale sin kontingent både i tide og med glede, når man ser hva vi faktisk klarer å skape for disse pengene !

Innmelding i Hakadal IL kan gjøres via vår medlemsside http://MEDLEM.hakadal-il.no hvor det også finnes en god del informasjon.

Vi har også hatt en positiv økning i antall grasrotandeler hos Norsk Tipping, men vi ønsker oss flere og oppfordrer derfor alle medlemmer som ikke har registrert Hakadal IL som Grasrotmottager på sitt spillekortet til å gjøre dette.

2016 blir et nytt og spennende år for oss. Det er blitt kjent at Varingskollen Skisenter sin fremtid er usikker, og vi jobber hardt sammen med Nittedal kommune og Nittedal Idrettsråd for å sikre fortsatt drift av alpinanlegget i Varingskollen. Dette er ikke bare viktig for oss som idrettslag men for hele bygda. Jeg oppfordrer alle mosjonister og aktive til å bruke alpinanlegget i den kommende vinteren, og minner om at prisene på heiskort er satt betydelig ned i pris i forhold til tidligere år.

Våren 2016 skal også Nittedal kommune behandle skolebehovsplanen for 2015 - 2025. Her er et av alternativene å bygge en ny, stor barneskole på Elvetangen delvis på vår grunn. Dersom dette blir en realitet vil det få konsekvenser for idrettslaget.

Høringsfristen på skolebehovsplanen er satt til 1 mars.

Styret vil diskutere dette i januar og februar og vi tar med glede imot innspill og synspunkter fra alle. Vi tenker også på å invitere til et åpent møte om dette i februar.

 https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/ledelse-og-styring/planhierarki/planer-pa-horing/skolebehovsplan-2015-2027.38688.aspx

Til slutt vil jeg bare si at jeg som leder håper at vi kan fortsette den positive trenden vi er inne i også i 2016, og vil ønske alle medlemmer og støttespillere en riktig god jul og et riktig godt nytt år !

Julehilsener fra

Per Ole Thorsen

Leder Hakadal IL

 

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot