Hakadal IL – og Elvetangen prosjektet

Dette innlegget er et forsøk på å rydde opp i eventuelle misforståelser og uklarheter ifm. Elvetangen prosjektet.

Hakadal IL (HIL) har tidligere uttrykt at vi stiller oss nøytrale i debatten om skolelokalisering i Hakadal. Dette står vi ved. Vi har medlemmer som er for en stor-skole på Elvetangen, vi har medlemmer som er for å bevare Hagen Skole og Kirkeby skole. Vi har medlemmer som er for en ny stor-skole plassert på annen tomt i Hakadal. Alle disse synspunktene har vi stor respekt for.

Det som er vårt anliggende er å ivareta HIL sine interesser. Dvs. medlemmenes interesser som ett idrettslag ifm aktivitet og anlegg. Dvs. medlemmenes interesser i Hakadal IL gjennom at Hakadal IL er grunneier på Elvetangen.

 Hva gjør HIL for å ivareta dette?

  • HIL har gjennom lengre tid jobbet i prosjektgruppe med Nittedal Kommune for å sikre fremtidige klubbhusfasiliteter, innvendige romfasiliteter for trening, baneområder for fotball, område for is-aktivitet i vintersesongen, muligheter for rulleskiløype bl.a. på Elvetangen. Dette er et stykke arbeide hvor styret i HIL sammen med ytterligere ressurspersoner i HIL har bidratt sterkt i. Målsettingen har hele tiden vært at HIL skal komme styrket ut av dette!
  • HIL som grunneier. HIL har engasjert ekstern advokat for å bistå oss i dette arbeidet. Nittedal kommune ønsker å kjøpe eiendom fra HIL for å kunne bygge skole med tilhørende fasiliteter. Dette innebærer at HIL vil måtte selge noe eiendom. Hva som er riktig pris vil det måtte bli en forhandling rundt? HIL vil i prinsippet beholde mest mulig grunneiendom for nåværende og fremtidig råderett. Hvordan dette ivaretas best mht finansiering, spillemidler osv. er for teknisk å komme inn på her. Alle skal være trygge på at styret i HIL gjør sitt ytterste for at vi skal være og komme i en best mulig posisjon.    

Pågående anleggsarbeider

Noen har kommentert gravearbeidet som for tiden pågår på Elvetangen. Dette arbeidet handler om prosjekt «Flomvoll» på Elvetangen og er ett prosjekt mellom Norges Vassdragsvesen (NVE) og Nittedal kommune. Byggearbeidet tar tid og plass og er til noe bryderi for oss i HIL. Videre er det riktig å si at plassering av flomvoll er gjort uten at HIL sine innspill ble tatt til etterretning. Dette er behørig påpekt og kommentert av styret i HIL overfor Nittedal Kommune.
Anlegningen av gangvei på toppen av flomvollen muliggjør derimot både turformål og treningsformål som vi hilser velkommen.

Videre har styret i HIL vært svært oppsatt på å sikre Varingskollen tilgangen til vann fra Nitdalselva i form av ytterligere tilrettelegging ved pumpestasjonen syd for gangbrua. Dette opplever vi hensyntas ifm bygging av flomvollen.

 Hvordan er prosessen videre?

Styret i HIL er i dialog og forhandlinger med Nittedal kommune. Fristen for å komme frem til en felles avtale er september 2018. Styret i HIL vil da legge frem et avtaleutkast til votering i HIL. Dette vil skje ved ett Ekstraordinært årsmøte i HIL høsten 2018. Det er medlemmene i HIL som skal ta stilling til det fremforhandlede utkastet til avtale.

Dette innebærer følgende:

  • Styret i HIL kan ikke på egen hånd selge hele eller deler av Elvetangen til Nittedal kommune
  • Styret i HIL kan ikke gi bort hele eller deler av Elvetangen til Nittedal kommune
  • Styret i HIL kan ikke inngå langsiktige forpliktelser på vegne av HIL som ikke er vedtatt på ett Årsmøte i HIL   

Vi er inne i spennende tider for HIL og Elvetangen prosjektet vil bety mye for dagens og fremtidens barn og unge i Hakadal. Vi håper dette innlegget kan være med å tydeliggjøre og oppklare eventuelle misforståelser ifm. HIL sitt syn på Elvetangen.

 Sist men ikke minst er det viktig å understreke at enkeltmedlemmer i HIL står i sin fulle rett til å ytre sine personlige synspunkter i denne viktige saken. HIL har ingen interesse av å legge bånd på medlemmer. 

Mvh

Hovedstyret i Hakadal IL

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot