Hakadal IL og Elvetangen-prosjektet informasjon del 3

Som tidligere nevnt har Hakadal IL den seneste tiden vært i dialog og forhandlinger med Nittedal kommune vedrørende Elvetangen-prosjektet. Forhandlingene er inne i en viktig og krevende fase.
De nærmeste dagene og ukene vil være avgjørende for om vi kan komme frem til et sluttresultat arbeidsgruppa vil kunne anbefale og legge frem for behandling i Hakadal IL.

Forhandlingene omhandler tre forhold, a) Hakadal IL er grunneier og skal avstå grunn til nye Elvetangen skole og, b) Kompensasjon i form av nye idrettsanlegg, klubbhus og andre fasiliteter HIL har på Elvetangen og sist men ikke minst, c) Midlertidige fasiliteter for HIL slik at idrettslaget kan opprettholde normal drift.    

Vi har pt. ikke et forhandlingsresultat på bordet som arbeidsgruppa vil kunne anbefale for styret og videre behandling i Hakadal IL. Vi er ikke kommet frem til enighet med Nittedal Kommune på noen av områdene.      

Vi vil gjenta at vi på vegne av våre medlemmer er svært opptatt av sluttresultatet samtidig som vi er opptatt av å ivareta idrettslagets interesser i en byggeperiode på Elvetangen.

Elvetangen-prosjektet vil definere fremtiden for mye av aktiviteten i Hakadal IL de nærmeste 30-40 årene. Imidlertid så skal idrettslaget også overleve en 2-årig byggeperiode og vi er bekymret for rekruttering, avskalling av medlemmer i perioden pga. lite tilfredsstillende tilbud og bortfall av inntekter ved arrangementer pga. manglende fasiliteter som fotballbaner. Vi er innstilt på å måtte stå i det og vil imøtese et positivt sluttresultat.

Vi kommuniserte tidligere at vi trolig kom til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i Hakadal IL rundt 20. oktober, for å behandle en fremforhandlet avtale om avståelse av grunn og kompensasjon for dette med Nittedal Kommune. Styret i Hakadal IL besluttet i går kveld å fortsette arbeidet med å forsøke å komme frem til et forhandlingsresultat vi kan anbefale. Slik situasjonen er akkurat nå har vi ikke noen endelig dato for når dette kan foreligge.

Vi vil oppdatere våre medlemmer gjennom egne hjemmesider fortløpende, se www.hakadal-il.no.

Mvh Styret i Hakadal IL

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot