Hakadal IL og Elvetangen-prosjektet informasjon del 5

I går kveld behandlet styret i Hakadal IL det anbefalte forhandlingsutfallet fra arbeidsgruppa i Hakadal IL. Et enstemmig styre stilte seg bak forhandlingsutfallet.

Styret i Hakadal IL mener at den kompensasjonen som nå er tilbudt HIL som grunneier og som idrettslag er meget god. Videre er styret i HIL av den oppfatning av at det totale prosjektet med asfaltert og lyssatt flomvoll, ny idrettshall og svømmehall er av en så høy verdi for lokalsamfunnet i Hakadal at dette er svært velkomment både for egne medlemmer, dagens befolkning og for fremtidige innbyggere i Hakadal.

Forhandlingene har omhandlet tre forhold, a) Hakadal IL er grunneier og skal avstå grunn til nye Elvetangen skole og, b) Kompensasjon i form av nye idrettsanlegg, klubbhus og andre fasiliteter HIL har på Elvetangen og sist men ikke minst, c) Midlertidige fasiliteter for HIL slik at idrettslaget kan opprettholde normal drift.    

Her er hovedmomentene i avtalen:

 • HIL skal selge netto 34 (mål) til Nittedal Kommune av et område (del av Elvetangen) som er regulert til idrettsformål.
 • HIL får kompensert dette ved HIL får nye klubbhusfasiliteter (100m2) i det nye. skolebygget. HIL får eksklusiv adgang til dette og betaler kr 0,- i husleie til evig tid.
 • HIL får styrketreningsrom (200m2) i tilslutning den nye idrettshallen. HIL får eksklusiv adgang til dette og får 10 års gratis leie. Videre får HIL tilgang til garderober og toaletter i idrettshallen.
 • HIL får kommunal garanti for finansiering (leie/leasing) av utstyr til styrkerom begrenset opp til kr. 500.000,-.
 • HIL Fotball får adgang til garderober og sanitæranlegg i idrettshall
 • HIL får etablert en ny fotballbane 9-bane med kunstgress og fundamentering til fotballhall i området lengst nord på Elvetangen.
 • HIL beholder dagens fotballbane 11-bane med kunstgress.
 • HIL får anlagt en ny fotballbane 11-bane med gress til erstatning for dagens bane.
 • HIL får erstattet dagens ballbinge med en ny ballbinge med kunstgress.
 • HIL får erstattet dagens skaterampe med et nytt skateområde som anlegges i nærhet med skole.
 • HIL får kr 135.000,- til erstatning for Bike-park nord på Elvetangen.
 • HIL får en kontantkompensasjon på kr. 1.750.000,-.
 • Alle idrettsanlegg tilbakeføres til HIL etter 10 år ihht. (avtale knyttet til spillemidler og mva. kompensasjon ifm. bygging av anlegg).
 • Prosjektet vil gi flomvollen asfaltert toppdekke og lyssatt slik at den kan benyttes for rulleski og rollerblades trening i trafikksikre omgivelser.

Videre gir det kompensasjon for flere midlertidige tiltak:

 • HIL får kr 668.000,- for ferdigstillelse av midlertidig klubbhus i Varingskollen. Dette skal kunne huse klubbhus-aktiviteter i byggeperioden.
 • HIL får dekket alle utgifter knyttet til leie av andre idrettsanlegg (fotball) i byggeperioden

Vi vet at mange er opptatt av debatten om skolelokalisering i Hakadal. Dette er ikke en avtale som handler om skolelokalisering. Dette er en avtale knyttet til salg av eiendom og prisen på denne. Videre er det også en avtale knyttet til Nittedal Kommunestyrets tidligere beslutning om at Hakadal IL ikke skal komme dårligere ut av denne avtalen hva gjelder idrettsanlegg, enn hva som er tilfellet før inngåelse av avtale. HIL Fotball har en ambisjon om å kunne realisere en fotballhall på Elvetangen og styret i HIL har besluttet å øremerke kontantkompensasjon pålydende kr. 1.750.000,- som egenkapital til trinn 2 i dette prosjektet.

Styret i HIL er av den oppfatning at HIL gjennom denne avtalen og disse tiltakene har kommet frem til en enighet med Nittedal Kommune som vil være svært positivt for våre medlemmer. Vi kan se frem mot nye flotte anlegg fra 2021. Formålet ved Elvetangen har vært og er idrettsformål. Denne avtalen ivaretar dette for fremtidige generasjoner i Hakadal.

Styret er videre klar over at det vil bli en krevende byggefase og en krevende tid for å opprettholde drift og aktivitet i særdeleshet for HIL Fotball.      

Ekstraordinært årsmøte mandag 29. oktober
Det er nå innkalt til ekstraordinært årsmøte i Hakadal IL mandag 29. oktober, for å behandle en fremforhandlet avtale om avståelse (salg) av grunn og kompensasjon for dette med Nittedal Kommune.

Sakspapirer vil bli tilgjengeliggjort ihht. HIL sine vedtekter mandag 22.oktober,
se www.hakadal-il.no.

Mvh Styret i Hakadal IL

 

 

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot