Test

Styret i Hakadal IL mener at den kompensasjonen som nå er tilbudt HIL som grunneier og som idrettslag er meget god. Videre er styret i HIL av den oppfatning av at det totale prosjektet med asfaltert og lyssatt flomvoll, ny idrettshall og svømmehall er av en så høy verdi for lokalsamfunnet i Hakadal at dette er svært velkomment både for egne medlemmer, dagens befolkning og for fremtidige innbyggere i Hakadal.

Forhandlingene har omhandlet tre forhold, a) Hakadal IL er grunneier og skal avstå grunn til nye Elvetangen skole og, b) Kompensasjon i form av nye idrettsanlegg, klubbhus og andre fasiliteter HIL har på Elvetangen og sist men ikke minst, c) Midlertidige fasiliteter for HIL slik at idrettslaget kan opprettholde normal drift.    

 

 

Utskrift