Kjære medlem - Har du glemt oss?

Hakadal IL jobber hver uke, hele året for å legge til rette for aktiviteter for barn, unge og voksne. Frivillige bidrar i å trene kids i all-idrett, trene og drifte innebandy og fotballag, frivillige bidrar med dugnad i Varingskollen, med dugnad i skiløyper. Videre er det frivillige som klipper gress på fotballbaner, brøyter snø og legger is i bingen på Elvetangen. Det legges ned ufattelig mange timer for at du eller du og din familie kan være med på aktiviteter i regi av Hakadal IL. Det vi bl.a. krever tilbake er at du betaler medlemskap til idrettslaget og treningsavgift for å være med på ulike aktiviteter.

Medlemskapet i Hakadal IL er obligatorisk for å kunne delta i aktiviteter i regi av Hakadal IL. Mange av våre medlemmer har i år (2019) glemt å betale sitt medlemskap. Vi sender derfor i disse dager ut en påminnelse om betaling.


Medlemskap i Hakadal IL koster kun kr 300,- eller maksimalt kr 1.000,- for en hel familie/husstand. Når du mottar en påminnelse om innbetaling vil vi oppfordre deg til å betale denne omgående.

Visste du at vi i Hakadal IL

  • lager kunstsnø i flere kilometer med lysløype,
  • jobber for å åpne Kariløypa i Varingskollen med snøanlegg og lys,
  • jobber for å få på plass en styrkelab på nye Elvetangen
  • jobber for å realisere en fotballhall på Elvetangen i løpet av 2021.  

,Merk at.

  • medlemskontingenten (for hovedlaget) gjelder for kalenderåret, og påløper uansett hvilken del av året aktiviteten har foregått i. Fra og med 2015 er medlemskontingenten i Hakadal IL på kr. 300,- per person, for familier begrenset oppad til et maksimalt samlet beløp på kr. 1000,- per husstand. Medlemskontingenten fastsettes av Hakadal ILs Årsmøte.
    treningsavgift/kursavgift gjerne følger "aktivitetsåret" (sesongen) slik at for f.eks. alpingruppens treningsavgift gjelder for perioden mai-april.
  • medlemskontingenten (til hovedlaget) går blant annet til forsikringsdekning for den enkelte deltager/utøver, samt at Hakadal ILs tilskudd og annen støtte fra idrettsforbund og offentlige instanser utelukkende baseres på antall registrerte, betalende medlemmer i hovedlaget.
  • medlemskapet i Hakadal IL løper inntil det sies opp skriftlig - gjennom Min Idrett-sidene hos Norges Idrettsforbund. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbunds lover. Som utgangspunkt vil derfor alle som er registrert som medlem per 1. januar, bli fakturert for medlemskontingent.
  • en stor medlemsmasse innebærer altså større tilskudd, som i sin tur bidrar til å gjøre det billigere for den enkelte å benytte seg av idrettslagets ulike tilbud og fasiliteter.

Også de som ikke selv deltar aktivt i Hakadal ILs mange aktiviteter kan enkelt bidra til idrettslagets virksomhet og tilbud til barn, unge og voksne i lokalområdet ved å registrere seg som støttemedlemmer. 

https://www.hakadal-il.no/hovedlag-hil/medlemskap-hil

På vegne av HIL hovedstyre

Per Ole Thorsen

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot