Medlemskontingent i HIL 2020

Hei alle sammen,

Onsdag 10.juni avholdt HIL årsmøte for 2020. 

Hakadal IL for tiden i underkant av 1000 medlemmer fordelt på barneidrett, fotball, innebandy, langrenn, alpint&freeski, frispeegolf, runners og veteraner. Corona-situasjonen har selvfølgelig også hatt stor innvirkning på vår drift i perioden mars-juni. Imidlertid så jobbes det godt i mange grupper for å holde hjulene i gang og vi har mye treningsaktivitet gående. 

Styret i HIL jobber for å utvikle klubb og anlegg til det beste for våre medlemmer. Vi gleder oss veldig til nyåpning på Elvetangen i 2021 med nye baner for fotball, en ny fotballhall, utvidet hallkapasitet, bassengtilbud og styrke-/treningssal. I sum vil HIL kunne utvide tilbudet betydelig til lagets medlemmer på Elvetangen. Videre har HIL-frispeegolf i løpet av våren åpnet frispeegolf-bane i Varingskollen. HIL-langrenn har siste året bygget ut kunstsnøanlegget i Varingskollen og kan nå tilby nær 3 km løype med kunstsnø. HIL eier 100% av Varingskollen Alpinsenter AS og i Varingskollen jobbes det kontinuerlig med forbedringer og nye prosjekter. Mange aktiviteter ved hjelp av ildsjeler og dugnadsinnsats. 

I HIL går så godt som alle penger direkte tilbake til våre medlemmer. Medlemskontingenten i laget er en økonomisk bærebjelke for oss. Kontingenten går bl.a. til forsikringer av anlegg og eiendeler, vedlikehold av anlegg samt utvikling og prosjektering av nye aktiviteter og anlegg.  Vi håper derfor du setter pris på den innsatsen som legges ned av mange frivillige hver uke. Vi er et idrettslag, sammen får vi til mye!   

Årsmøte besluttet ny struktur for medlemskontingent og nye satser for kontingenter gjeldene fra 2020.

De nye medlemskontingentene er som følger,

  • 0-5 år (Mini) 100 kr 
  • 6-12 år (Barn) 300 kr 
  • 13-18 år (Ungdom) 350 kr 
  • 19-67 år (Voksen) 350 kr 
  • +67 år (Senior) 300 kr 

Æresmedlemmer - kontingent kr 0 

Støttemedlemsskap - utgår

Vi går nå bort fra en flat struktur med samme kontingent for alle aldre. Videre utgår det tidligere familiemedlemsskapet. Dette skyldes av Norges idrettsforbund (NIF) har satt krav til at alle medlemmer må være individuelle medlemmer. Vi introduserer derfor en ny differensiert kontingent som også gjenspeiler lagets kostnader. Videre velger vi å ta bort Støtte-medlemsskap og kun tilby aktive-medlemsskap. Husk at du som aktiv medlem også har stemmerett på lagets Årsmøte.   

Som medlem i HIL får du tilgang til tidlig snø i Varingskollen, lysløype, treningstider i idrettshaller, fotballbaner, nye treningsfasiliteter på Elvetangen fra 2021 og ett unikt lokalt treningsmiljø og sosialt miljø med mange ildsjeler.    

Riktig god sommer  

Mh

Hakadal IL - styret

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81
NOAH

Skiforeningen føremelding

Nyhetsmatingen ble ikke funnet.

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot