Om HIL Fotball

Strategi

Øke engasjementet for Hakadal fotball i nærmiljøet.

Øke samhold og trivsel i klubben, og bli en klubb med stor bredde i lag.

Vi ønsker å få med flere engasjerte foreldre i styret og andre sentrale verv,slik at vi kan være en klubb i fortsatt vekst.

Jobbe målrettet for en stabil økonomi ved å være aktive til å søke midler fra kommune, NFF og andre kilder til midler.

Verdiene våre

TRYGG

UTVIKLENDE

INKLUDERENDE

LANGSIKTIG

KVALITETSKLUBB

pdfRekrutteringsplan

pdfRollebeskrivelser

pdfØkonomirutiner

pdf Alkoholpolicy

 pdfForsikring og skader

 

Utskrift