HIL Runners vil gjerne bli flere !

Vår mangeårige kameratgjeng vil svært gjerne ha med nye mosjonister i våre aktiviteter, og ønsker derfor alle interesserte velkommen til å ta kontakt for litt informasjon og kanskje bli med på en tur eller to for å få et inntrykk av miljøet !

Utskrift