Styremøte Veterangruppa 8.5

Referat er lagt ut på vår arkiv-side.

Utskrift