Medlemskap i Hakadal Idrettslag

Som registrert, betalende medlem i Hakadal Idrettslag får man tilgang på både organiserte og uorganiserte idrettsrelaterte aktiviteter for aldersgruppene fra 4-5 til 75+ år.

Idrettslaget hadde per 31.12.2016 rundt 950 registrerte medlemmer, fordelt på våre ulike undergrupper samt et stadig økende antall støttemedlemmer.

Etter noen år med nedadgående trend i medlemsmassen, har vi de siste par årene opplevd en jevn tilvekst av nye medlemmer og stabilisert oss på rundt 1000 aktive medlemmer.

Det er viktig å understreke at alle som deltar i organisert trening eller uorganiserte aktiviteter i en eller flere av HILs grupper MÅ være medlemmer i hovedlaget og betale medlemskontingent til dette, i tillegg til trenings- eventuelt kursavgift for de ulike aktivitetene man deltar i.

Også styremedlemmer og andre ledere samt trenere, lagledere etc. skal naturlig nok være medlemmer av Hakadal IL.

Merk at

  • medlemskontingenten (for hovedlaget) gjelder for kalenderåret, og påløper uansett hvilken del av året aktiviteten har foregått i. Fra og med 2015 er medlemskontingenten i Hakadal IL på kr. 300,- per person, for familer begrenset oppad til et maksimalt samlet beløp på kr. 1000,- per husstand. Medlemskontingenten fastsettes av Hakadal ILs Årsmøte.
    .
  • treningsavgift/kursavgift gjerne følger "aktivitetsåret" (sesongen) slik at for feks. alpingruppens treningsavgift gjelder for perioden august-mai.
    .
  • medlemskontingenten (til hovedlaget) blant annet har å gjøre med forsikringsdekning for den enkelte deltager/utøver, samt at Hakadal ILs tilskudd og annen støtte fra idrettsforbund og offentlige instanser utelukkende baseres på antall registrerte, betalende medlemmer i hovedlaget.
    .
  • medlemskapet i Hakadal IL løper inntil det sies opp skriftlig - fortrinnsvis gjennom å benytte utmeldingsskjemaet som finnes på våre websider. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbunds lover. Som utgangspunkt vil derfor alle som er registrert som medlem per 1. januar, bli fakturert for medlemskontingent.

En stor medlemsmasse innebærer altså større tilskudd, som i sin tur bidrar til å gjøre det billigere for den enkelte å benytte seg av idrettslagets ulike tilbud og fasiliteter.

Også de som ikke selv deltar aktivt i Hakadal ILs mange aktiviteter kan enkelt bidra til idrettslagets virksomhet og tilbud til barn og unge i lokalområdet ved å registrere seg som støttemedlemmer !

Utskrift E-post

Sparebank1
Nokab
Sparebank1
NOKAB 188x81

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot