Medlemskap i Hakadal Idrettslag

Som registrert, betalende medlem i Hakadal Idrettslag får man tilgang på både organiserte og uorganiserte idrettsrelaterte aktiviteter for aldersgruppene fra 4-5 til 75+ år. Hakadal IL er et allidrettslag som tilbyr aktiviteter innen barneidrett, fotball, alpint, freeski, langrenn, innebandy og diskgolf. I tillegg har vi trimgruppe for voksne i HIL Runners.

Idrettslaget hadde per 31.12.2019 rundt 1000 registrerte medlemmer, fordelt på våre ulike undergrupper samt et stadig økende antall støttemedlemmer.

Etter noen år med nedadgående trend i medlemsmassen, har vi de siste par årene opplevd en jevn tilvekst av nye medlemmer og stabilisert oss på rundt 1000 aktive medlemmer.

Det er viktig å understreke at alle som deltar i organisert trening eller uorganiserte aktiviteter i en eller flere av HILs grupper MÅ være medlemmer i hovedlaget og betale medlemskontingent til dette, i tillegg til trenings- eventuelt kursavgift for de ulike aktivitetene man deltar i.

Også styremedlemmer og andre ledere samt trenere, lagledere etc. skal naturlig nok være medlemmer av Hakadal IL.

Merk at

  • medlemskontingenten (for hovedlaget) gjelder for kalenderåret, og påløper uansett hvilken del av året aktiviteten har foregått i. Fra og med 2020 er medlemskontingenten i Hakadal IL på kr. 350,- per person, med en rabatt for de yngste barna og våre seniormedlemmer. Medlemskontingenten fastsettes av Hakadal ILs Årsmøte.
    .
  • treningsavgift/kursavgift gjerne følger "aktivitetsåret" (sesongen) slik at for feks. alpingruppens treningsavgift gjelder for perioden august-mai.
    .
  • medlemskontingenten (til hovedlaget) blant annet har å gjøre med forsikringsdekning for den enkelte deltager/utøver, samt at Hakadal ILs tilskudd og annen støtte fra idrettsforbund og offentlige instanser utelukkende baseres på antall registrerte, betalende medlemmer i hovedlaget.
    .
  • medlemskapet i Hakadal IL løper inntil det sies opp skriftlig - gjennom Min Idrett-sidene hos Norges Idrettsforbund. Dette er i henhold til Norges Idrettsforbunds lover. Som utgangspunkt vil derfor alle som er registrert som medlem per 1. januar, bli fakturert for medlemskontingent.

En stor medlemsmasse innebærer altså større tilskudd, som i sin tur bidrar til å gjøre det billigere for den enkelte å benytte seg av idrettslagets ulike tilbud og fasiliteter.

Også de som ikke selv deltar aktivt i Hakadal ILs mange aktiviteter kan enkelt bidra til idrettslagets virksomhet og tilbud til barn og unge i lokalområdet gjennom å tegne medlemsskap. Husk, du støtter oss i arbeidet med å lage gode idrettsaktiviteter for "barn i alle aldre".

 

BLI MEDLEM 

For å melde deg inn i Hakadal Idrettslag - gå inn på Min Idrett eller via knappen "Bli medlem" på våre hjemmesider.

ENDRINGER OG OPPSIGELSE I MEDLEMSSKAP

Skal du gjøre endringer i medlemsskap gjennom å knytte deg opp til flere av våre aktive undergrupper (fotball, innebandy, alpint, freeski, langrenn, diskgolf eller runners) så gjør du dette enkelt selv ved å gå inn på www.minidrett.no eller viawww.hakadal-il.no.  

Oppsigelse av medlemskap - Skal du melde deg av noen av våre aktive undergrupper eller si opp ditt medlemsskap hos oss - dette gjøres også via www.minidrett.no

 Vi behandler alle henvendelser om medlemskap innen 24 timer.

Utskrift E-post

NOAH
Sparebank1
Nokab
Sparebank1

Hakadal Idrettslag

Orgnr: 983 951 244
Postboks 113 Åneby

1485 Hakadal
 

Besøksadresse

Sloraveien 2
1488 Hakadal

 

Vår visjon

Hakadal Idrettslag skal være det naturlige og foretrukne aktivitetstilbud for barn, ungdom og voksne i Hakadal.

Grasrotandelen

grasrot